Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya

Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya
Rasulullah -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:
 
“Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Mu’awiyah radhiyallahu’anhu]
 
Penjelasan dari Syaikh Utsaimin -rahimahullah-;
 
“Jika Allah mengkaruniakan pemahaman agama kepadamu -yang dimaksud pemahaman disini adalah pengetahuan tentang syariat, termasuk di dalamnya ilmu akidah, tauhid dan lain sebagainya- jika engkau merasa bahwa Allah memberikan hal ini kepadamu, maka berbahagialah, sesungguhnya Allah telah menghendaki kebaikan atas dirimu.”
 

Sumber: Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Syarah Hilyah Thalibil Ilmi, Terj. Nurdin, Lc, (Jakarta, Akbar Media, 2013), hal. 14.

Leave a Reply

Your email address will not be published.