Menuntut Ilmu adalah Salah Satu Jihad di Jalan Allah

Menuntut Ilmu adalah Salah Satu Jihad di Jalan Allah
Allah telah menjadikan menuntut ilmu sebagai salah satu bentuk berjihad di jalan Allah.
 
Allah berfirman, “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah: 122)
 

Sumber: Al-Allamah Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Syarah Hilyah Thalibil Ilmi, Terj. Nurdin, Lc, (Jakarta, Akbar Media, 2013), hal. 13.

Leave a Reply

Your email address will not be published.