Ketika Kau Terkena Fitnah

Ketika kau membenarkan apa yang dulu kau ingkari.
Ketika kau mengingkari apa yang dulu kau benarkan.
Maka ketauhilah engkau telah terkena fitnah.

– Ustadz Riyadh bin Badr Bajrey حفظه الله تعالى

===
FB/ IG/ TG/ YouTube @GigitSunnah
Artikel GigitSunnah.com
Tanam Tumbuh Kuatkan Tauhid dan Gigit Sunnah dengan Gigi Geraham

Permalink: https://gigitsunnah.com/ketika-kau-terkena-fitnah/